ΓΡΑΣΣΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ NLGI 3 Μεγαλύτερη προβολή

ΓΡΑΣΣΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ NLGI 3

  • 4kg
  • 12 x 1kg
  • 15kg
  • 50kg
  • 180kg

Άλλες πληροφορίες

Παρουσιάζουν µεγάλη αντοχή στην απόπλυση και συνιστώνται για γενικές βιοµηχανικές χρήσεις και πλαίσια οχηµάτων και όπου η παρουσία νερού είναι έντονη. Είναι κατάλληλα για γενική λίπανση µερών του αυτοκινήτου (σασί) και για σηµεία που έρχονται σε επαφή µε νερό (σε χαµηλές ταχύτητες), όπως αντλίες νερού και λυµάτων, µηχανήµατα που λειτουργούν στην ύπαιθρο, άξονες, ενώσεις, βαριά φορτηγά, γεωργικά µηχανήµατα, ανυψωτικά µηχανήµατα, παλινδροµικές σίτες, πριονοκορδέλες και γενικά σε λιπαντικές εφαρµογές εκτός από ρουλεµάν. Θερµοκρασίες λειτουργίας από –10ºC έως + 110ºC.

Προδιαγραφές

DIN 51825 KC–20, ASTM LA/GB/ΦΕΚ 122/7-2-2001, ISO 6743, ISO L-XBAFA